Kategorie: Klubové novinky, Archiv, Archiv NOVINKY

Usnesení výroční valné hromady (VH)

Usnesení výroční valné hromady (VH)

Valná hromada bere na vědomí:

 • Zprávu o stavu členské základny,
 • Zprávu o činnosti jednotlivých oddílů.

Valná hromada přijímá:

 • odstoupení Jana Brychnáče z pozice člena Výkonného výboru a sekretáře, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada volí:

 • Kateřinu Kotoučovou na uvolněné místo člena Výkonného výboru.

Valná hromada bere na vědomí:

 • Zprávu o stavu členské základny,
 • Zprávu o činnosti jednotlivých oddílů.

Valná hromada schvaluje:

 • Zprávu o činnosti v roce 2023,
 • Zprávu kontrolní komise za rok 2023,
 • Zprávu o výsledku hospodaření v roce 2023,
  (příjmy 1.372 tisíc Kč, výdaje 1.453 tisíc Kč)
 • Návrh rozpočtu na rok 2024,
  (příjmy 1.465 tisíc Kč, výdaje 1.460 tisíc Kč)
 • zvýšení členského příspěvku pro tyto kategorie:
  • 5.000 Kč za kalendářní rok pro aktivní hráče mládežnických kategorií s výjimkou mini-přípravky za podmínky odpracování 6 brigádnických hodin (u sourozenců stačí 6 hodin za rodinu) v daném roce.
   • V případě neodpracování požadovaných brigádnických hodin (viz výše) je roční členský příspěvek navýšen o 1.000 Kč.
  • 2.500 Kč za kalendářní rok pro aktivní hráče mini-přípravky za podmínky odpracování 3 brigádnických hodin (u sourozenců z mini-přípravky stačí 3 hodiny za rodinu) v daném roce.
   • V případě neodpracování požadovaných brigádnických hodin (viz výše) je roční členský příspěvek navýšen o 500 Kč.
  • 500 Kč pro děti trenérů a členů výkonného výboru a kontrolní komise.
  • 1.000 Kč za kalendářní rok pro aktivní hráče kategorie mužů.
   • Odehraje-li daný hráč minimálně 50% zápasů (tj. bude-li na soupisce), může být na základě rozhodnutí výkonného výboru od platby členského příspěvku osvobozen.

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:

 • pokračovat v získávání finančních prostředků,
 • organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště,
 • pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu,
 • pokračovat v obnově dosluhujících investic,
 • provádět pravidelnou kontrolu termínů a plnění podmínek získaných dotací,
 • vybudovat nové tréninkové hřiště v areálu FK Rudná,
 • rekonstruovat gastro-stánek,
 • aktualizovat webové stránky,
 • aktualizovat stanovy spolku dle platné legislativy.

Valná hromada ukládá všem členům:

 • bezpodmínečně dodržovat povinnost platby členských příspěvků,
 • aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu,
 • snažit se získávat sponzory,
 • pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště,
 • pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné.

print Formát pro tisk