Kategorie: Novinky, KLUBOVÉ NOVINKY, Archiv

COVID-19: pravidla chování na sportovišti

aktualizace: 13.5.2020

V souvislosti s rozvolňováním pravidel pro sportování v době nouzového stavu (platnost do 17.5.2020) je možné od 11.5. trénovat za dodržení těchto pravidel:

 1. na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
  enlightened zajišťují: trenéři, správce, hlavní pořadatel

 2. distanční vzdálenost mezi hráči (vč. trenérů) a ostatními osobami (rodiče, diváci, apod.) je nejméně 2 metry,
  - ostatní osoby na sportovišti používají po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest (dále jen rouška)
  - ostatní osoby se zdržují mimo hrací plochu nebo v prostoru venkovního občerstvení, kde se řídí pokynu provozovatele občerstvení
  - na jedné hrací ploše může být více skupin dodržujících odstup vždy alespoň 2 metry
  enlightened zajišťují: trenéři, správce, hlavní pořadatel

 3. hráči a trenéři v době tréninku (i zápasu),
  - nejsou povinni nosit roušku, která brání šíření kapének
  - trenér má roušku u sebe (pro použití mimo hrací plochu nebo komunikaci s ostatními osobami)
  - přicházejí na trénink převlečení a maximálně 10 minut před jeho začátkem
  - ošetří si ruce dezinfekcí před vstupem na hrací plochu i při jejím opuštění
  - trénink trvá 60 minut [zrušeno]
  - tréninkové skupiny se v rámci tréninku nestřídají
  - mezi hráči není nutný distanční odstup (2 metry) ani omezení kontaktu, mezi tréninkovými skupinami nutný je
  enlightened zajišťují: trenéři

 4. na sportovišti je k dispozici nádoba (rozprašovač) s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  enlightened zajišťuje: správce

 5. nemohou být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení s výjimkou používání záchodů, a to za těchto podmínek:
  - ve vnitřních prostorech se nepotkává vícero osob,
  - provádí se dezinfekce rukou a míst, kterých se ruce běžně dotýkají
  - používají se roušky,
  enlightened zajišťují: hlavní pořadatel, správce a trenéři

 6. po skončení tréninku i zápasu se vždy provádí pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
  - pomůcek je možné se dotýkat hlavou i končetinami
  enlightened zajišťují: trenéři

Trénink je dobrovolný!

 • je na rozhodnutí rodičů nebo zákonného zástupce poslat dítě na sportoviště
 • vždy je nutné zvažovat zdravotní stav hráče a osob s ním sdílených domácnost (včetně níže uvedených rizik)
  • tj. u hráče se neprojevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
  • rizika: do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden níže uvedený bod nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti (stanoveno Ministerstvem zdravotnictví)
   • věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
   • chronické  onemocnění  plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
   • onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
   • porucha imunitního systému, např.:
    • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
    • b) při protinádorové léčbě,
    • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
   • těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
   • farmakologicky léčený diabetes mellitus
   • chronické  onemocnění  ledvin  vyžadující  dočasnou  nebo  trvalou  podporu/náhradu  funkce ledvin (dialýza)
   • onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zdroj:

 • Usnesení Vlády ČR č. 490 ze dne 30.4.2020, čl. IV odst. b)
 • FAČR "Fotbalové desatero chování na hřišti" od generálního sekretáře Jana Paulyho
 • Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.