Kategorie: Archiv, Archiv NOVINKY

Usnesení valné hromady (VH)

Usnesení valné hromady (VH)ze dne 18. března 2022

Valná hromada bere na vědomí:

 • Zprávu o stavu členské základny,
 • Zprávu o činnosti jednotlivých oddílů.

Valná hromada schvaluje:

 • Zprávu o činnosti v roce 2021,
 • Zprávu kontrolní komise za rok 2021,
 • Zprávu o hospodaření v roce 2021 (příjmy 952 tisíc Kč, výdaje 995 tisíc Kč),
 • Návrh rozpočtu na rok 2022 (příjmy 1.059 tisíc Kč, výdaje 1.165 tisíc Kč),
 • Návrh na zvýšení členského příspěvku s účinností 1. února 2023:
  • aktivní hráči (s výjimkou mini-přípravky) z 3.000 Kč na 4.000 Kč (+ 1.000)
  • aktivní hráči mini-přípravky: z 1.500 Kč na 2.000 Kč (+500)
  • aktivní hráči A týmu: z 1.000 Kč na 1.500 Kč (+500)
   • na začátku sezóny: 1.000 Kč, zbytek na jejím konci (+500)
   • Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75 % zápasů (tj. bude-li na soupisce) nemusí na konci sezóny uhradit doplatek 500 Kč.
  • aktivní hráči B týmu: z 2.000 Kč na 2.500 Kč (+500)
   • na začátku sezóny: 1.000 Kč, zbytek na jejím konci (+500)
   • Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75 % zápasů (tj. bude-li na soupisce) uhradí na konci sezóny pouze doplatek 1.000 Kč (tj. -500 Kč)
  • ostatní členové, děti trenérů a členů VV: 500 Kč, tj. beze změny
  • členové VV a KK: bez členského příspěvku, tj. beze změny

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:

 • pokračovat v získávání finančních prostředků,
 • organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště,
 • pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu,
 • pokračovat v obnově dosluhujících investic,
 • provádět pravidelnou kontrolu termínů a plnění podmínek získaných dotací.

Valná hromada ukládá všem členům:

 • pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné,
 • bezpodmínečně dodržovat povinnost platby členských příspěvků,
 • aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu,
 • snažit se získávat sponzory,
 • pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště,
 • pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné.

 

print Formát pro tisk